Beeldende kunst

In de beeldende kunst is hij vooral bezig met tekenen, schilderen en beeldhouwen. Zijn werk gaat zowel over maatschappelijke als persoonlijke dingen. Zo zit in zijn schilderijen onderwerpen als verlangen, gemis, liefde, vrijheid, familie en vroeger verstopt. In zijn beelden/assemblages zitten vooral onderwerpen als macht, milieu, media en massaconsumptie.

Het gaat in zijn werk om het gevoel en moment; een werk moet er in één keer op staan, al is hij er uren mee bezig. Wanneer hij weet dat het een project van dagen is, kan hij het iets makkelijker los laten en later weer oppakken. Hij schildert zo dik met olieverf dat het over de rand van het doek gaat en de schilderijen soms bouwwerken lijken. Hiermee wordt het werk nog lijfelijker en gelaagder, waardoor zijn gevoel en expressie nog meer tot uiting komt. Hij vindt dan ook dat er wat moet gebeuren in een kunstwerk. Naast deze expressieve vorm is het groeiende gebruik van ongebruikelijke materialen ook opvallend in zijn werk. Zo gebruikt hij ook restanten van allerlei verfsoorten. De reacties van de verfsoorten op elkaar en de energie waar Erik mee werkt, zorgen voor veel beweging en contrast in zijn werk.
In zijn werk verstopt hij veel symboliek. Het zijn personen, dieren, plaatsen en/of gebeurtenissen, of verwijzingen ernaar. Hij schildert meestal zonder enige uitwerkingen of ideeën, maar des te meer met een ontembare scheppingsdrift. Zijn werken ontstaan vanuit zijn persoonlijke verhaal en gevoel die hij in ieder werk legt.

Met zijn beelden en assemblages geeft hij vorm aan hoe hij de wereld ziet. Onderwerpen als macht, milieu, media en massaconsumptie geeft hij in wilde en fantasierijke sculpturen weer. Hij assembleert afgedankte beeldjes, gebruiksvoorwerpen, decoratiemateriaal en speelgoed tot een nieuwe vorm, waardoor het een nieuw nut krijgt. Ook afvalmateriaal zoals plastic, oud papier, hout, metaal en glas gebruikt hij om de vele dingen van buitenaf vorm te geven, en zo zijn waarneming, bevinding, gevoel of mening te uiten.
Het spontane en experimentele vormt een rode draad in zijn oeuvre, wat ook terug te zien is in zijn andere disciplines.