Beeldende kunst

In de beeldende kunst is Erik vooral bezig met tekenen, schilderen en beeldhouwen. Hij werkt alsmaar meer met afval- en restproducten, zowel in zijn beelden als schilderijen. Naast persoonlijke ervaringen verwerkt hij ook onderwerpen als natuur, milieu(vervuiling), massaconsumptie en massaproductie in zijn werk. Het gebruik van afgedankte materialen is voor hem niet een manier van goedkoop werken, maar een urgentie voor een groenere wereld en bewustmaking bij de medemens voor nu en de toekomst. Als kunstenaar en medemens vindt Erik het een plicht hier iets mee te doen; de stroom aan afval te reduceren en bewustwording te creëren bij de wegwerpmaatschappij; dit door persoonlijk(betrokken) en reflecterend werk te maken.

Het gaat in zijn werk om het gevoel en moment; een werk moet er in één keer op staan, al is hij er uren mee bezig. Wanneer hij weet dat het een project van dagen is, kan hij het iets makkelijker los laten en later weer oppakken. Erik werkt vooral met ongebruikelijke materialen. Zo gebruikt hij onder andere restanten van allerlei verfsoorten. De reacties van de verfsoorten op elkaar en de energie waar Erik mee werkt, zorgen voor veel beweging en contrast in zijn werk.
In zijn werk verstopt hij veel symboliek. Het zijn personen, dieren, plaatsen en/of gebeurtenissen, of verwijzingen ernaar. Hij schildert meestal zonder enige uitwerkingen of ideeën, maar des te meer met een ontembare scheppingsdrift. Zijn werken ontstaan vanuit zijn persoonlijke verhaal en gevoel die hij in ieder werk legt.

Met zijn beelden en assemblages geeft hij ook vorm aan hoe hij de wereld ziet. Onderwerpen als macht, milieu, media en massaconsumptie geeft hij in wilde en fantasierijke sculpturen weer. Hij assembleert afgedankte beeldjes, gebruiksvoorwerpen, decoratiemateriaal en speelgoed tot een nieuwe vorm, waardoor het een nieuw nut krijgt. Ook afvalmateriaal zoals plastic, oud papier, hout, metaal en glas gebruikt hij om de vele dingen van buitenaf vorm te geven, en zo zijn waarneming, bevinding, gevoel of mening te uiten.
Het spontane en experimentele vormt een rode draad in zijn oeuvre, wat ook terug te zien is in zijn andere disciplines.

%d bloggers liken dit: